240 hranjenja

što je približno 10 litara mlijeka


290

prematanja


Negdje između

25-240 kakica

i gotovo 5 litara dječje mokraće

Otprilike

60 sati

dječjeg plača


A i nešto suza novopečene mame

177 sati

sna za vas


480 sati

sna za dijete


87 sati

izgubljenog sna za vas

Prosječno

700+ zagrljaja

To su gotovo

2.5 tone

podignute svaki mjesec


Približno

120 sati

kontakta očima s djetetom
dok ono upoznaje majčino lice.


Niste sami.
Više od

10,500,000

mama diljem svijeta
proživljava

10. mjesec